FANDOM


Djupvåg (20 000 innbyggere)

Byen ligger omtrent halveis ut på en halvøy som for det meste består av fjell. Den opprinnelige byen ble grunnlagt her pga. gruvedrift i fjellene og denne vågen var den eneste naturlige havnen hvor man kunne forsende malmen. Etter en ild fra jorden ble funnet i en naturlig hule under byen ble foredling av metallene også utført her og byens status og rikdom økte. Jordens ild første også til at en rekke magikere slo seg ned i byen og tok raskt kontrollen fra byens kjøpmenn. Store palasser og et svært bibliotek ble bygget sammen med et imperie, men som det ofte skjer med imperiebyggere fikk byen noen mektige fiender. Etter mangen år med krig falt imperiet og kjøpmansbyen ble lagt i ruiner mens magikerne stengte seg inne i palassene sine. Herfra kom de seg aldri ut igjen. Etter noen hundre år har kjøpmansbyen tatt seg opp igjen, men uten gruvedriften da det er allment kjent at dem som går inn i de gamle gangene ikke kommer ut igjen. Den nye byen har også fått bygget en vei langs sjøen inn til jordbruksområdene lenger inne i fjorden. Denne veien er bygget inn i fjellsiden og består ofte av tunneler. Dette ble gjort for å sikre byens matforsyning i stormsesongen. Ingen vet hvordan man gjorde dette for den gamle byen...


er for tiden noe av et skjelett. VIl bli utvidet underveis.

Første tanke her, snakker vi Odda, eller snakker vi sicilliansk fjellandsby her? Eller snakker vi begge deler?


Nivå 1 Er den delen av Djupvåg som ligger nede ved sjøen. Havnen er utrolig viktig for byen, og mye aktivitet foregår her. Kystveien (hva er den?) er også her. Handelsmenn har lagerbygningene sine her. Vertshus og kneiper sørger for at personer uten alt for store krav til sikkerhet og hygiene får sine behov tilfredsstilt.

Området innehar også en smed.Nivå 2 Dette er den alminnelige middelklassen i byen sin høyborg. Her flommer det over av boliger og butikker. Det foregår også en del produksjon av varer (hvilke). Bydelen har to finere vertshus som heter Lathanders Sverd og Waukeens Mynt. For mennesker som er interessert i kart og bøker har Sirius Perrin en butikk ved navn Oghmas KisteNivå 3 Dette er boligområdet for de velstående i byen. I denne delen av byen er man nødt til å levere fra seg våpnene hvis man ikke er medlem av en adelsfamilie. Demosthenes kan også gi uadelige fritak fra denne regelen. Her finnes det også en stor konsertsal. Den skumle organisasjonen BIT Teatergarasjen har lenge forsøkt å stjele hele denne konsertsalen for å transportere den til et annet plane of existence.Nivå 4 Er byens administrative senter. Patriarken har også sitt ruvende palass her. Det ryktes at Patriarken sitt bibliotek er fylt av alskens viten av både magisk og ikke-magisk art.


Historie

Djupvåg er bygget på ruinene av det som var en storby i det ---- rike. Den nåværende byen ble opprettet .... av .... fordi han/hun/det skulle ta over verden/ble ledet til det av sin gud/så mulighet til å bli rik. Etter en hard kamp med .... for å befri området fra ... sitt overherredømme klarte ... å få byen ærklært som fri fordi .... måtte bruke alle sine ressurser på å slåss mot ..... Når ... da igjen ville ta tilbake Djupvåg hadde ... alliert seg med .... og hadde i tillegg funnet ... i ruinene som førte til at styrkene til ... led store tap og måtte gi opp. Dette har ført til et anstrengt forhold til .... noe som gjør at Djupvåg ikke får tilgang til det som kunne vært en vitkig handelsrute.